Edukacyjne Spotkania Filmowe – „Przeznaczenie i los w ujęciu psychoanalitycznym”