O psychoterapii

Psychoterapia Psychoanalityczna jest metodą leczenia bólu psychicznego, oraz sposobem na lepsze rozumienie siebie, swoich relacji z innymi i światem zewnętrznym. Pomaga odkryć nieświadomy obszar w naszym życiu psychicznym, w którym zapisane są różne wspomnienia, konflikty, uczucia i myśli do których nie mamy już dostępu a które determinują nasze życie. Nieświadome decyzje, czy działania, których sami często nie rozumiemy mogą stać się źródłem cierpienia, kłopotów w kontakcie z innymi ludźmi( np partnerem, dzieckiem, czy przełożonym), bądź przeszkodą w osiąganiu ważnych życiowych celów. Pacjent w rozmowie z terapeutą, poprzez analizowanie snów, skojarzeń, wspomnień, fantazji, uczuć, myśli, może dotrzeć do tych nieświadomych treści i nadać im nowe znaczenie. Dzięki temu może lepiej sobie radzić  ze swoją rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną, a co za tym idzie  ze swoim cierpieniem emocjonalnym. Pierwsze spotkania to 2-3 konsultacje, których celem jest rozpoznanie zgłaszanego przez pacjenta problemu i ustalenie właściwej formy pomocy. Jest to także czas dla pacjenta, by zapoznał się z myśleniem psychoanalitycznym i metodą pracy terapeuty.